Zakonski propisi

Zakonski propisi koji regulišu prava stranih lica na sticanje prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj su regulisani:

  1. Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu (Službeni glasnik BiH br. 36/08)
  2. Zakonom o stvarnim pravima Republike Srpske (Službeni glasnik RS br. 124/08 i 58/09)
  • saglasno Zakonu o kretanju i boravku stranaca i azilu, pored ostalog definisani su i uslovi i postupak ulaska stranaca u BiH, uključujući vizni i bezvizni režim, putne isprave za strance, udaljenje stranaca iz zemlje
  • odredbe Zakona o stvarnim pravima primjenjeuju se i na fizička i pravna lica osim ako je zakonom ili međunarodnim ugovorom drugačije određeno. Strana lica stiču pravo svojine na nepokretnosti u Republici Srpskoj pod uslovom reciprociteta, ako zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno
  • ovdje su regulisana i ograničenja svojine (član 16. stav 1 – 4), i to:
  1. strano lice ne može biti vlasnik nepokretnosti na području koje je radi zaštite interesa i bezbjednosti RS odnosno Bosne i Hercegovine, zakonom proglašeno područjem na kojem strana lica ne mogu imati pravo svojine
  2. ako je strano lice steklo pravo svojine na nepokretnosti prije nego što je područje na kojem nepokretnost leži proglašeno područjem iz prethodne tačke, prestaje pravo svojine na toj nepokretnosti, a strano lice ima pravo na naknadu prema propisima o eksproprijaciji
  3. pravo na naknadu iz tačke 2. pripada i stranom licu koje bi nasljeđivanjem steklo nepokretnost na tom području
  4. posebnim zakonom određuje se na kojim nepokretnostima strana lica ne mogu sticati prava svojine