Vlasnička struktura

Izvod iz knjige akcionara KBBL