Visa Electron

Korisnici Visa Electron kartice Komercijalne banke Banja Luka mogu biti:

  • Domaća fizička lica starija od 18 godina, koja imaju stalni boravak u BiH;
  • Nerezidenti


Komercijalna banka a.d. Banja Luka svim vlasnicima tekućih računa nudi Visa Electron karticu-bez troškova izdavanja i članarine.

Vlasnici Visa Electron kartice jednostavnije mogu raspolagati sredstvima sa svog tekućeg računa 24 časa dnevno-365 dana u godini.

Visa Electron karticu možete takođe koristiti na bankomatima i POS terminalima i u zemlji i inostranstvu koji nose simbol Visa Electron.

Banka nudi potpun uvid i kontrolu vlastitih troškova putem izvoda Vašeg računa u Komercijalnoj banci a.d. Banja Luka.

Komercijalna banka a.d. Banja Luka nudi mogućnost podizanja gotovine  Visa Electron karticom u mreži bankomata Banke, bez naknada za obavljenu uslugu.

Kartica se izdaje sa rokom važnosti od četiri godine.
  
    +387-51-228-208


    kartice@kombank-bl.com