Visa Classic

Visa kreditna kartica je internacionalna kartica koja se može koristiti u zemlji i inostranstvu u svim trgovinama i na svim bankomatima koji imaju istaknut znak Visa, pri čemu korisnik kartice izmiruje svoje obaveze isključivo u KM bez obzira na mjesto nastanka transakcije. Svojim  klijentima omogućavamo automatsku naplatu dospjelog iznosa (5% od iznosa iskorištenih sredstava) putem trajnog naloga’.
Korisnici  kreditne  kartice mogu biti: rezidenti odnosno punoljetni  državljani   Bosne  i Hercegovine   sa stalnim  prebivalištem  u  BiH i nerezidenti.

Detaljnije >>

 

Uslovi:

Klijenti  Banke

Ostali  građani

Iznos  kredita

Do visine  kreditne  sposobnosti   podnosioca zahtjeva, max  do  10.000,00 KM

Rok  važenja 

Do  48 mjeseci, nakon  čega je moguće reizdavanje

Nominalna  kamatna  stopa

12%  god.

13%  god.

Obezbjeđenje 

Za iznose  do 3.000,00  KM, bez žiranata
Preko 3.000,00 KM, potreban žirant

Za iznose  do 3.000,00  KM, bez žiranata
Preko 3.000,00 KM, potreban žirant i 10 %  depozita od odobrenog limita

Način  otplate  kredita

U   KM  bez obzira   na mjesto nastanka  transakcije