Visa Business

Visa Business Electron kartica je kartica namjenjena klijentima Banke pravnim licima koja imaju transakcioni račun otvoren u Komercijalnoj banci a.d. Banja Luka i služi za raspolaganje sredstvima po poslovnom računu firme.

Ova kartica je nastala iz potrebe  svih korporativnih klijenata da umjesto plaćanja gotovim novcem koriste usluge elektronskog plaćanja i imaju direktan pristup računu firme sa bilo kog mjesta i u bilo koje vrijeme.

Kartica se izdaje pravnim licima koja su podnijela zahtjev za izdavanje Visa Business kartice i za svaku karticu se može definisati limit potrošnje na dnevnom nivou, u zemlji i inostranstvu.

Visinu limita po svakoj kartici određuje podnosilac zahtjeva.