Skupština banke

29.09.2021. prijedlozi odluka

Saziv petnaeste vanredne sjednice Skupstine Banke 1

3. Odluka o usvajanju zapisnika sa 21. redovne skupstine akcionara

3. Zapisnik 21. skupstine akcionara 24. maj 2021. OPU 579-21.

4. Odluke o imenovanju nezavisnog eksterno revizora za reviziju finansijskih izvjestaja iza reviziju informacionog sistem KBBL za 2021 1

5. Odluka o isplati varijabilnog dijela naknade za 2020. god bonusa 1

 

24.05.2021.

1. Odluka o usvajanju Godisnjih finansijskih izvjest. za 2020. god.

1a. Odluka o usvaj godisnj. izvjest. o poslovanju za 2020 g. sa izvjestajem vanjskog revizora

2. Odluke o usvajanju izvjestaja o radu Nadzornog odbora za 2020. g.

2a. Odluke o usvajanju Informacije o naknadama viseg rukovodstva 20 i predlog naknada za 21

3. Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2020. g

4. Odluka o usvajanju plana poslovanja za 2021

5. Odluke o usvajanju Strategije i biznis plana za 2021.-2023. g.

Saziv dvadesetprve sjednice Skupstine Banke 1

Zapisnik 21 skupstine akcionara 24. maj 2021

Zapisnik komisije za glasanje sa 21. sjednice skupstine akcionara KBBL

 

19.03.2021.

1. Odluka o razrjesenju dr Vladimira Medana predsjednika - clana Nadzornog odbora

1a. Odluka o razrjesenju Miroslav Perica clana Nadzornog odbora

1b. Odluka o razrjesenju Una Sikimic clana Nadzornog odbora

1c. Odluka o razrjesenju Veselina Kotura nezavisnog clana Nadzornog odbora

2. Odluka o imenovanju clana Nadzornog odbora 1 Damir Kuder

2a. Odluka o imenovanju clana Nadzornog odbora 1 Marjeta Zver Cankar

2b. Odluka o imenovanju clana Nadzornog odbora 1 Vesna Pogacar

2c. Odluka o imenovanju nezavisnog clana Nadzornog odbora 1 Mirjana Stojanovic Trivanovic

3. Odluke o naknadama clanovima Nadzornog odbora i clanovima Odbora za reviziju

4. Odluka o odobravanju ugovora sa clanovima NO

Saziv cetrnaeste vanredne sjednice Skupstine Banke

Zapisnik 14. vanredne sjednice Skupstine akcionara 22.03.21

Zapisnik komisije za glasanje sa 14. vanredne sjednice SKB

 

17.11.2020.

1. Odluke o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja za 2020. g 20

2. Odluke o usvajanju Rebalansa Strategije i biznis plana za 2020.-2022. g. 20

3. Odluke o usvajanju Politike i procedure o procjeni clanova Nadzornog odbora

4. Odluke o davanje saglasnosti na Politiku naknada zaposlenih

Saziv trinaesete vanredne sjednice Skupstine Banke

Zapisnik Komisije za glasanje sa 13. vanredna skupstine Kombank 17.11.2020

Zapisnik sa 13. vanredne skupstine akcionara 17.11.2020

 

23.09.2020.

Odluka o imenovanju nezavisnog eksterno revizora za reviziju finansijskih izvjestaja KBBL za 2020

Odluka o imenovanju nezavisnog eksternog revizora za reviziju informacionog KBBL za 2020

Saziv dvanaeste vanredne sjednice Skupstine Banke

Zapisnik Komisije za glasanje sa 12. vanredna skupstine Kombank 23.09.2020

Zapisnik sa 12. vanredne skupstine akcionara 23.09.2020

 

29.06.2020.

1. Odluke o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja za 2020. g 20

2. Odluke o usvajanju Rebalansa Strategije i biznis plana za 2020.-2022. g. 20

Saziv jedanaesete vanredne sjednice Skupstine Banke

Zapisnik Komisije za glasanje sa 11. vanredna skupstine Kombank 29.06.2020

Zapisnik sa 11. vanredne skupstine akcionara 29.06.2020

 

20.05.2020.

1. Odluka o usvajanju Godisnjih finansijskih izvjest. za 2019. god. 20

1a. Odluka o usvaj godisnj. izvjest. o poslovanju za 2019 g. sa izvjestajem vanjskog revizora 20

2. Odluke o usvajanju izvjestaja o radu Nadzornog odbora za 2019. g. 20

2a. Odluke o usvajanju izvjestaja o radu Odbora za reviziju za 2019. g. 20

2b. Odluke o usvajanju Informacije o naknadama,ugovorima i imovini clan organa banke i viseg rukovodstva 20

3. Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2019. g. i nerasporedene dobiti iz ranijih godina 20

4. Odluka o isplati varijabilnog dijela naknade za 2019. god

5. Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2020. g 20

6. Odluke o usvajanju Strategije i biznis plana za 2020.-2022. g. 20

Saziv dvadesete sjednice Skupstine Banke

Zapisnik Komisije za glasanje sa 20. skupstine Kombank 20.05.2020

Zapisnik sa 20. skupstine akcionara 20. 05. 2020

 

04.02.2020.

1. Odluka o isplati varijabilnog dijela naknade za 2016. god

1a. Odluka o isplati varijabilnog dijela naknade za 2017. god

1b. Odluka o isplati varijabilnog dijela naknade za 2018. god

Zapisnik 10 vanredne skupstine akcionara KBBL 04. 02. 2020

Zapisnik Komisije za glasanje sa 10. vanredna skupstine Kombank 04.02.2020

 

23.09.2019.

1. Odluke o imenovanju nezavisnog eksterno revizora za reviziju finansijskih izvjestaja KBBL za 2019 23.09.19

2. Odluke o imenovanju nezavisnog eksternog revizora za reviziju informacionog KBBL za 2019 23.09.19

Zapisnik 9. vanredne skupstine akcionara KBBL 23.09.2019

Zapisnik Komisije za glasanje sa 9. vanredna skupstine KBBL 23.09.2019

 

22.04.2019.

1. Odluka o usvajanju Godisnjih finansijskih izvjest. za 2018. god. 22.04.19

2. Odluka o usvaj godisnj. izvjest. o poslovanju za 2018 g. sa izvjestajem vanjskog revizora 22.04.19

3. Odluke o usvajanju izvjestaja o radu Nadzornog odbora za 2018. g. 22.04.19

4. Odluke o usvajanju izvjestaja o radu Odbora za reviziju za 2018. g. 22.04.19

5. Odluke o usvajanju Informacije o naknadama,ugovorima i imovini clan organa banke i viseg rukovodstva 22.04.19

6. Odluka o prenosu rezerve za potencijal gubitke KBBL u zakonske rezerve 22.04.19

7. Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2018. god. 22.04.19

8. Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 22.04.19. g 22.04.19

9. Odluke o usvajanju Strategije i biznis plana za 2022.04.19.-2021. g. 22.04.19

10. Odluke o davanje saglasnosti na Politiku naknada zaposlenih 22.04.19

Zapisnik 22.04.19 skupstine akcionara 22. april 22.04.19. G

Zapisnik Komisije za glasanje sa 19. Skupstine akcionara KBBL 22.04.19

 

18.09.2018.

1. Odluka o promjeni sjedista - adrese KBBL

2. Odluka o prvim izmjenam i dopunama Statuta KBBL Notar

3. Odluka o imenovanju vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvjestaja za 2018.

4. Odluka o imenovanju vanjskog revizora za reviziju informacinog sistema za 2018

Saziv 8. vanredne skupstine 18.09.18

Zapisnik komisije za glasanje sa 8. vanredne sjednice Skupstine

Zapisnik sa 8. vanredne skupstine akcionara 18.09.2018. OPU 1182-18 1

 

31.05.2018.

1. Odluka o razrjesenju i imenovanju clanova NO

2. Odluka o odobravanju Ugovora sa clanovima NO

3. Odluka o naknadama nezavisnim clanovima NO

Saziv 7. vanredne skupstine 31.05.18

Zapisnik komisije za glasanje sa 7. vanredne sjednice Skupstine

Zapisnik sa 7. vanredne skupstine akcionara 31.05.2018. OPU 783-18

 

23.04.2018.

1. Odluka o usvajanju godisnjih finansijskih izvjestaja za 2017.godinu

2. Odluka o usvajanju Izvjestaja o poslovanju banke za 2017.godinu sa misljenjem eksternog revizora

3. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Nadzornog odbora za 2017.godinu KBBL

4. Odluka o usvajanju Izvjestaja o radu Odbora za reviziju za 2017.godinu KBBL

5. Odluka o usvajanju Informacije o naknadama,ugovorima i imovins stanju clanova organa banke i viseg rukovodstva

6. Odluka o raspodjeli dobiti ostvarenoj u 2017.godini

7. Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2018.godinu

8. Odluka o usvajanju Strategije i biznis plana za 2018-2020.god. KBBL

9. Odluka o davanju saglasnosti na Politiku naknada zaposlenih 2018.godini

Zapisnik komisije za glasanje sa 18. redovne sjednice Skupstine akcionara KBBL

Zapisnik za 18. sjednice Skupstine 23.04.18

 

14.11.2017.

1. Odluka o usvajanju Politike i procedure o procjeni clanova Nadzornog odbora KBBL

Saziv 6. vanredne sjednice Skupstine akcionara

Zapisnik Komisija za glasanje sa 6. vanredne skupstine

Zapisnik sa 6. vanredne skupstine akcionara 14.11.2017.god OPU 1573-17 1

 

22.08.2017.

1. Odluka o usvajanju Statuta KBBL 22.08.2017

2. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupstine KBBL 22.08.2017

3. Odluka o izboru vanjskog eksternog revizora 22.08.2017

Saziv 5. vanredne sjednice Skupstine 22.08.2017

Zapisnik komisije za glasanje sa 5. vanredne Skupstine akcionara 22.08.2017

Zapisnik sa 5. vanredne sjednice skupstine 22. 08.2017.god

 

27.06.2017.

1. Odluka finansijski izvjestaji za 2016. 27.06.17

2. Odluka godisnji izvjestaj o poslovanju za 2016. 27.06.17

3. Odluka o izvjestaju o radu Nadzornog odbora za 2016. 27.06.17

4. Odluka o izvjestaju o radu Odbora za reviziju 2016. 27.06.17

5. Odluka o izvjestaju o radu Interna revizija 2016. 27.06.17

6. Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2016. 27.06.17

7. Odluka Plan poslovanja za 2017. 27.06.17

8. Odluka Strategija i biznis plan 2017-2019. 27.06.17

Zapisnik Komisije za glasanje sa 17. redovne sednice 27.06.17

Zapisnik za 17. sjednice Skupstine 26.06.17

 

16.05.2017.

1. Odluka o razrjesenju i imenovanju clanova NO 16.05.17

3. Odluka o odbravanju Ugovora sa clanovima NO KBBL 16.05.17

Zapisnik Komisije za glasanje sa 4. vanredne sednice 16.05.17

Zapisnik sa 4. vanredne sjednice skupstine 16. 05.2017.god

 

20.02.2017.

1. Odluka o razresenju i imenovanju predsjednika NO 20.02.17

2. Odluka o odobravanju ugovora sa predsjednikom NO 20.02.17

Zapisnik Odbora za glasanje sa 3. vanredne sednice 20.01.17

Zapisnik sa 3. vanredne sjednice skupstine 20. 2.2017.god