Privreda - tarife

 

Tarife za domaći platni promet

Tarife za platni promet sa inostranstvom

Tarife za poslove sa platnim karticama