Poslovni prostor u Banja Luci

Poslovni prostor u Banja Luci

Naziv:                     Poslovni prostor u Banja Luci, Borik - Aleja

 

Vrsta:                     Poslovni prostor u prizemlju i na prvom spratu poslovne zgrade

 

Adresa:                   Aleja Svetog Save broj 59

 

Lokacija:                https://goo.gl/maps/TZ8Fc1nKKtQCKXJG9

 

Cijena:                   na upit

 

Vlasništvo:               Komercijalna banka a.d. Banja Luka

 

Površina:                 Poslovni prostor u prizemlju poslovne zgrade od 71,00 m2

 

Kontakt telefon:       065 / 387-206

 

Detaljnije >>

Poslovni prostor broj PR-1-10 na dijelu prizemlja i sprata poslovne zgrade izgrađene u Aleji Svetog Save broj 59, Banja Luka. Lokacija u novoformiranom stambenom naselju Aleja Centar, preko puta sportske hale Borik u čijem okruženju su izgrađeni stambeni, adminstrativni, sportski, stambeno-poslovni i poslovni objekti u kolektivnom korištenju. Lokacija poslovnog prostora, s obzirom da je u gusto naseljenom naselju, može biti perspektivna za višestruku namjenu. Prostor je trenutno uređen kao prodajni prostor.

 

Za bliže informacije, pozvati na telefone 051 / 492-403 i 051 / 492-391, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili se javiti na e-mail: prodaja.nepokretnosti@kombank-bl.com

 

Proizvodni kompleks i zemljište u Brčkom

Proizvodni kompleks i zemljište u Brčkom

Naziv Pomoćne zgrade i zemljište Datum oglasa Nije oglašavano
Vrsta Pomoćne zgrade na
parceli br. 138
Zemljište na parceli br.136/2
Zemljište na parceli br.139/2
Opština: Brčko
Adresa Brezovo polje Lokacija: Google maps
Cijena KM* na upit    
Vlasništvo Komercijalna banka AD Banjaluka  
Površina
Parcela br. 138: 20.688,00 m2
Parcela br. 136/2: 36.225,00 m2
Parcela br. 139/2: 9.736,00 m2

Kontakt telefon 065 / 387-206    
Posjed U posjedu Banke    

 

Detaljnije >>
Detaljnije (Dodatni opis) Pomoćne zgrade i zemljište su locirani u blizini mesta Brezovo Polje. Objekti
poljoprivrede - farme, udaljeni su oko 1,5 km od naselja Brezovo Polje. Objekti se
nalaze se leve strane puta Brčko - Bijeljina, a udaljni su oko 600 m od pomenutog
puta. Prilaz do objekata obezbeđen je zemljanim putem u dužini od oko 600 m.
Naselja Brezovo Polje udaljeno je oko 15 km od Brčkog. Navedene nekretninu su upisane u ZK izvadak br. 1307 na k.č 138, k.č. 136/2 i k.č. 139/2.
Navedene nepokretnosti imaju uknjiženo pravo vlasništva sa 1/1 dijela u korist Komercijalna Banka AD Banjaluka.
 
 
 
 
 
 
* Za bliže informacije, pozvati na telefone 051 / 492-403 i 051 / 492-391, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: prodaja.nepokretnosti@kombank-bl.com

Poslovni prostor u Brčkom 52 m2

Poslovni prostor u Brčkom 52 m2

Naziv Poslovni prostor u Brčkom Datum oglasa Nije oglašavano
Vrsta Poslovni prostor Opština: Brčko
Adresa Bulevar mira br.16 Lokacija: Google maps
Cijena KM* na upit    
Vlasništvo Komercijalna banka AD Banjaluka  
Površina 52 m² ; II sprat poslovni prostor 30


Kontakt telefon 065 / 387-206    
Posjed U posjedu Banke    

 

Detaljnije >>
Detaljnije (Dodatni opis) Poslovnom objektu pristupa se direktno sa javne površine Bulevar
mira, sa koje se pristupa na uređeni parter u opsluživanju objekta.
U poslovni prostor na drugom spratu pristupa se dvokrakim unutrašnjim
armiranobetonskim stepeništem kao zajedničkim dijelom objekta.
Izgrađeni poslovni prostor, upisan je u predstavljeni Zemljišnoknjižni uložak što prema Zakonu potvrđuje da prostor kao završni dokument ima Rješenje o odobrenju za upotrebu.
Predmetna nepokretnost formirana je kao samostalna jedinica, tako
da čini samostalnu cjelinu. Izgrađeni poslovni prostor je samostalan
sa potpuno samostalnom infrastrukturom koja se odnosi za prostor,
odnosno isti ima zajedničku infrastrukturu kao zajedničke dijelove.
Poslovni prostor upisan u ZK izvadak 789 "E" ; poduložak broj 789 /612 ; k.č. br.1714 /E-30
Navedene nepokretnosti imaju uknjiženo pravo vlasništva sa 1/1 dijela u korist Komercijalna Banka AD Banjaluka.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Za bliže informacije, pozvati na telefone 051 / 492-403 i 051 / 492-391, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: prodaja.nepokretnosti@kombank-bl.com

Poslovni prostor u Brčkom 21 m2

Poslovni prostor u Brčkom 21 m2

Naziv Poslovni prostor u Brčkom Datum oglasa Nije oglašavano
Vrsta Poslovni prostor Opština: Brčko
Adresa Bulevar mira br.16 Lokacija: Google maps
Cijena KM* na upit    
Vlasništvo Komercijalna banka AD Banjaluka  
Površina 21 m² ; II sprat poslovni prostor 27


Kontakt telefon 065 / 387-206    
Posjed U posjedu Banke    

 

Detaljnije >>
Detaljnije (Dodatni opis) Poslovnom objektu pristupa se direktno sa javne površine Bulevar
mira, sa koje se pristupa na uređeni parter u opsluživanju objekta.
U poslovni prostor na drugom spratu pristupa se dvokrakim unutrašnjim
armiranobetonskim stepeništem kao zajedničkim dijelom objekta.
Izgrađeni poslovni prostor, upisan je u predstavljeni Zemljišnoknjižni uložak što prema Zakonu potvrđuje da prostor kao završni dokument ima Rješenje o odobrenju za upotrebu.
Predmetna nepokretnost formirana je kao samostalna jedinica, tako
da čini samostalnu cjelinu. Izgrađeni poslovni prostor je samostalan
sa potpuno samostalnom infrastrukturom koja se odnosi za prostor,
odnosno isti ima zajedničku infrastrukturu kao zajedničke dijelove.
Poslovni prostor upisan u ZK izvadak 789 "E" ; poduložak broj 789 /609 ; k.č. br.1714 /E-27. Navedene nepokretnosti imaju uknjiženo pravo vlasništva sa 1/1 dijela u korist Komercijalna Banka AD Banjaluka.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Za bliže informacije, pozvati na telefone 051 / 492-403 i 051 / 492-391, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: prodaja.nepokretnosti@kombank-bl.com

Poslovni objekat u Rovinama

Poslovni objekat u Rovinama

Naziv Poslovni objekat u Rovinama Datum oglasa Nije oglašavano
Vrsta Poslovni prostor Opština: Gradiška
Adresa Rovine bb, Opština Gradiška Lokacija: Google maps
Cijena KM* na upit    
Vlasništvo Komercijalna banka AD Banjaluka  
Površina
ZK.izvadak br.12; k.č. br.242/18 ukupno površina 961 m², od čega Ekonomsko dvorište površine 784 m² i privredna zgrada površine 177 m².
Kontakt telefon 065 / 387-206    
Posjed U posjedu Banke    

 

Detaljnije >>
Detaljnije (Dodatni opis) Predmetna nepokrenost predstavlja poslovni objekat sa pripadajućim zemljištem.  
- Predmetna nepokretnost ima direktan pristup sa javne površine. Nalazi se u u naselju Rovine, Opština Gradiška. Lokacija sa desne strane Magistralnog puta Banja Luka-Nova Topola-Gradiška. Sama lokacija u naselju Rovine udaljena je 2,5 km od Centra Nove Topole, odnosno 8,00 km od Gradiške prema Novoj Topoli. Lokacija predmetnih nekretnina je na ravnom terenu.   Predmetna nekretnina je upisana u ZK izvadak br. 12 ,
KO Rovine na k.č. br. 242/18, ukupne površine 961 m² što čini ekonomsko dvorište površine 787 m² i privredna zgrada površine 177 m².
Navedene nepokretnosti imaju uknjiženo pravo vlasništva sa 1/1 dijela u korist Komercijalna Banka AD Banjaluka.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Za bliže informacije, pozvati na telefone 051 / 244-700 i 051/244-714, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: prodaja.nepokretnosti@kombank-bl.com

 

Poslovni obekat u Novoj Topoli

Poslovni obekat u Novoj Topoli

Naziv Poslovni objekat u Novoj Topoli Datum oglasa Nije oglašavano
Vrsta Poslovno-ugostiteljski objekat Opština: Gradiška
Adresa Nova Topola bb Lokacija: Google maps
Cijena KM* na upit    
Vlasništvo Komercijalna banka AD Banjaluka  
Površina 1898 m² - poslovni objekti, bazen i fiskulturno igralište
Kontakt telefon 065 / 387-206    
Posjed U posjedu Banke    

 

Detaljnije >>
Detaljnije (Dodatni opis) Predmetni poslovno-ugostiteljski objekat čine: picerija, recepcija, bungalovi 8 komada, auto praona, sportski teren sa tribinama, veliki rekreativni bazen, mali rekreativni bazen, skladište sa nadstrešnicom, garderoba, WC, svlačionice i pripadajuće zemljište, a sve kao nekretnine upisane u zemljišno knjižni uložak br: 229 KO N/P Nova Topola, i to nekretnine upisane na k.č. br. 504/1 što u naravi čini ZAŠTITNI POJAS, privredna zgrada površine 166 m² i ekonomsko dvorište 413 m², k.č. broj 504/3 u naravi Plac, fiskulturno igralište površine 738 m², ekonomsko dvorište površine 4391m², bazen površine 398 m² i privredna zgrada površine 596 m² i k.č. broj 506/3 u naravi Igralište, njiva površine 735 m², ukupne površine 7437 m², a koje odgovaraju nekretninama upisanim u List nepokretnosti broj: 1313/1 K.O. Nova Topola . Predmetni objekat je spratnosti P, sa pojedinim dijelom P+1, izgrađen 2006.godine. Najveći dio poslovnog objekta se koristi kao ugostiteljski prostor. Uz poslovno-ugostiteljske objekte izgrađen je pomoćni objekat sa nadstrešnicom kao skladišni prostor. Lokacija na kojoj je izgrađena poslovna zgrada opremljena je gradskom vodovodnom mrežom, vodonepropusnom vlastitom septičkom jamom, elektroenergetskom mrežom, TT mrežom i pristupnim asvalnim saobraćajnicama, sa koje se pristupa poslovno-ugostiteljskom objektu i uređenim terenima, u naravi magistralni put M-16. Banjaluka - Gradiška.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Za bliže informacije, pozvati na telefone 051 / 244-714 i 051 / 244 - 723, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: prodaja.nepokretnosti@kombank-bl.com

 

 

Poslovni objekat u Vir, Opština Posušje

Poslovni objekat u Vir, Opština Posušje

Naziv Poslovni objekat u mjestu Vir Datum oglasa Nije oglašavano
Vrsta Poslovni prostor Opština: Posušje
Adresa Vir bb Lokacija: Google maps
Cijena KM* na upit    
Vlasništvo Komercijalna banka AD Banjaluka  
Površina /    
Kontakt telefon 065 / 387-206    
Posjed U posjedu Banke  

 

Detaljnije >>
Detaljnije (Dodatni opis) Predmetne nekretnine predstavljaju poslovni objekat u privredi i pripadajuće zemljište. Objekat je spratnosti P+1 horizontalnih gabarita 12,20 x 25,00 metara. Objekta sadrži proizvodni prostor, skladišni prostori, mokri čvor i kancelarijski prostor. Poslovni objekat se nalazi u naseljenom mjestu Vir, Opština Posušje. Mjesto Vir nalazi se uz Regionalni put R 420 koji ide u pravcu Posušje-Aržano, odnosno granični prelaz Aržano Prisika sa Republikom Hrvatskom. Lokacija na kojoj jr izgrađen poslovni objekat u privredi opremljena je gradskom vodovodnom mrežom, vlastitom septičkom jamom, TT mrežom i elektroenergetskom mrežom. Pripadajuće zemljište je kompletno zaravnjeno. Formirani su potporni zidovi izvedeni kao armiranobetonska platna prosječne visine 80 cm, a sa druge strane potporni zid ozidan betonskim blokovima koji su ukrućeni armiranobetonskim serklažima. Zaravnjeni teren je nasut tanponskim slojem kamena.
Predmetne nekretnine su upisanih u ZK izvadak br. slovo "K" k.o. Vir na k.č. br. 1505/3 što u naravi čini „MARKIĆA OGRADA“ Kuća izgrađena i zgradno dvorište ukupne površine 1289 m² sa uknjiženim pravom vlasništva sa 1/1 dijela u korist Komercijalna Banka AD Banjaluka.
 
* Za bliže informacije, pozvati na telefone 051 / 244-714 i 051 / 244 - 723, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: prodaja.nepokretnosti@kombank-bl.com

 

Poslovni objekat u Kočićevu

Poslovni objekat u Kočićevu

Naziv Poslovni objekat u Kočićevu Datum oglasa Nije oglašavano
Vrsta Poslovni prostor Opština: Gradiška
Adresa Kočićevo bb Lokacija: Google maps
Cijena KM* na upit    
Vlasništvo Komercijalna banka AD Banjaluka  
Površina 306 m² privredna zgrada ( 90 m² pomoćna zgrada-nastrešnica)
Kontakt telefon 065 / 387-206    
Posjed U posjedu Banke    
Detaljnije >>
Detaljnije (Dodatni opis) Predmetni objekat predstavlja privrednu zgradu, pomoćnu zgradu - nastrešnica i pripadajuće zemljište . Objekat je spratnosti visokog prizemlja, sa pojedinim dijelom P+1. Najveći dio objekta se koristi kao proizvodno - skladišni prostor. U prizemlju objekta se nalazi proizvodni prostor sa mokrim čvorom, garderobom, stepeništem za sprat na kojem je predviđen kancelarijski prostor sa pratećim prostorom. Uz poslovni objekat u privredni izgrađena je zatvorena nadstrešnica kao skladišni prostor. Lokacija na kojoj je izgrađena poslovna i pomoćna zgrada opremljena je gradskom vodovodnom mrežom, elektroenergetskom mrežom, TT mrežom i pristupnom saobraćajnicom odnosno Magistralnim putem M 14.1 Nova Topola - Razboj -Srbac sa kojeg se direktno pristupa predmetnoj nepokretnosti. Kompletna parcela je ograđena sa betonskim stubovima, u betonskom stopu 200 cm, visine ograde od 180 cm. Neizgrađeni dio parcela je kompletno pripremljen i zaravnat šljunkom koji je nabijen, i predstavlja manipulativni prostor u opsluživanju objekta. Predmetne nekretnine su upisanih u ZK izvadak br. 7 KO NP Kočićevo na k.č. br. 1511 što u naravi čini podkućnica; njiva površine 616 m², k.č. br.1512 što u naravi čini podkućnica ekonomsko dvorište površine 3907 m² i privredne zgrada površine 330 m² i na k.č. br. 1513 što u naravi čini podkućnica šuma površine 130 m² sa uknjiženim pravom vlasništva sa 1/1 dijela u korist Komercijalna Banka AD Banjaluka.
* Za bliže informacije, pozvati na telefone 051 / 244-714 i 051 / 244 - 723, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: prodaja.nepokretnosti@kombank-bl.com

               

Poslovni objekat u Hadžićima

Poslovni objekat u Hadžićima

Naziv Poslovni objekat u Hadžićima Datum oglasa Nije oglašavano
Vrsta Poslovni prostor Opština: Sarajevo
Adresa Zujevina bb, Hadžići Lokacija: Google maps
Cijena KM* na upit    
Vlasništvo Komercijalna banka AD Banjaluka  
Površina 335 m² privredna zgrada    
Kontakt telefon 065 / 387-206    
Posjed U posjedu Banke    
Detaljnije >>
Detaljnije (Dodatni opis) Predmetna nepokretnost predstavlja poslovnu objekat i pripadajuće zemljište. Objekat je spratnosti   P+1+Pk ukupne korisne površine 335 m². Najveći dio objekta se koristi kao kancelarijski prostor, sem prizemlja koji čine proizvodni pogon, mokri čvor i prateći prostor. Lokacija na kojoj je izgrađen poslovni objekat nalazi se u naseljenom mjestu Hadžići - Grad Sarajevo u naselju Zujevina, u neposrednoj blizini magistralnog puta M17 Sarajevo - Mostar. Lokacija se nalazi u dijelu zgrada privrednog poslovnog karaktera opremljena gradskom vodovodnom mrežom, elektroenergetskom mrežom, TT mrežom i pristupnom saobraćajnicom, odnosno glavnom gradskom saobraćajnicom. Objekat ima grijanje priključeno na vlastitu kotlovnicu. Predmetna nekretnina je upisanih u ZK izvadak br. 859 KO Hadžići na k.č. br. 1427/4 što u naravi čini   Poslovna zgrade u privredi i pripadajuće zemljište sa uknjiženim pravom vlasništva sa 1/1 dijela u korist Komercijalna Banka AD Banjaluka.
* Za bliže informacije, pozvati na telefone 051 / 244-714 i 051 / 244 - 723, svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h, ili na e-mail: prodaja.nepokretnosti@kombank-bl.com

        

            

Brčko - nekretnine

Brčko - nekretnine

Brčko - nekretnine upisane u z.k. u.l. br. 443, k.o. Brčko 2-privremeni registar, parcela br. 941/4 ekonomsko dvorište površine 1603 m2
Detaljnije >>
KOMERCIJALNA BANKA 
OBJAVLJUJE
PRODAJU NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU BANKE( PROIZVODE HALE PROHEME DOO BRÈKO)Predmet prodaje su:
- poslovna zgrada površine 1.024m2 na parceli površine 2.763 m2 upisane u z.k. u. l. 543 k.o.Brèko
- poslovna zgrada površine 949 m2 na parceli površine 1.958 m2 upisane u z.k. u. l. 589 k.o. Brèko
- zgrada skladišta sirovina površine 873 m2 na parceli površine 1.603 m2 upisane u z.k. u.l. 443 k.o. Brèko

Radi se o proizvodnim halama (2 kom) i skladištu tvornice boja i lakova „PROHEMA“ DOO Brèko smještene u "takozvanoj" bescarinsko zoni u Brèkom. Hale se prodaju bez opreme, tako da su prilagodljive za sve vrste proizvodnih djelatnosti, kao i skladištenje svih vrsta roba. Objekti se mogu prodavati kao cjelina, ali i odvojeno, jer su i gruntovni podjeljene u tri zasebna dijela. Svaki od objekata opremljen je adekvatnom komunalnom infrastrukturom, saobraæajnim pristupom, te dovoljnom površinom manipulativnog (graðevinskog) prostora objekta.

Imovina se prodaje u „viðenom“ stanju (bez prava na reklamaciju), prikupljanjem pisanih ponuda. 
Razgledanje nekretnina, kao i uvid u vlasnièku i tehnièku dokumentaciju, može se obavljati u dogovoru sa kontakt osobom Banke, uz prethodno zakazivanje termina na telefon +38749/234-801 ili putem e-mailaprodaja.nepokretnosti@kombank-bl.com.


Ponude se mogu dostaviti na adresu:

Komercijalna banka a.d. Banja Luka
Veselina Masleše 6
78000 Banja Luka ili na
prodaja.nepokretnosti@kombank-bl.com


sa naznakom „Ponuda za kupovinu nepokretne imovine" .

Pravo na uèešæe imaju sva zainteresovana pravna i fizièka lica.

Komercijalna banka nudi zaintersovanim licima  moguænost kupovime predmentnih nekretnina  uz kreditni aranžman sa Bankom.

 

Komercijalna banka ad Banja Luka  Komercijalna banka ad BanjaLuka

 

Komercijalna banka ad Banja Luka