Oročena štednja

Komercijalna banka AD Banja Luka planira širiti ponudu novim vidovima štednje kako bismo zadovoljili najrazličitije potrebe sadašnjih i potencijalnih klijenata banke. Banka Vam nudi mogućnost polaganja sredstava na oročenu štednju u valutama KM, EUR, CHF, USD i ostalim  valutama. Oročena štednja je namjenjena punoljetnim državljanima BiH sa stalnim prebivalištem u BiH, kao i fizičkim licima nerezidentima.

+387-51 244 734
+387-51 244 727
+387-51 244 726

Oročeni depoziti stanovništvo KM i EUR - pregled kamatnih stopa

 

Oročeni depoziti stanovništvo KM i EUR

Period

Kamatna stopa

6 mjeseci

0.10%

9 mjeseci

0.20%

12 mjeseci

0.50%

13 mjeseci

1.25%

18 mjeseci

1.40%

24 mjeseca

1.65%

36 mjeseci

1.80%

48 mjeseci

1.85%

60 i više mjeseci

1.90%

Oročeni depoziti stanovništvo (ostale valute) - pregled kamatnih stopa

 

Oročeni depozit stanovništvo CHF, USD i ostale valute

Period

Kamatna stopa

3 mjeseca

0.00%

6 mjeseci

0.00%

9 mjeseci

0.00%

12 mjeseci

0.00%

24 mjeseca

0.00%