Odobravanje pozajmice

Pravo na pozajmicu imaju punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u BiH, vlasnici tekućih računa koji ostvaruju redovan mjesečni priliv po osnovu zarade, penzije, invalidnine i dr. Poslije uplate dva priliva redovnih primanja  putem tekućeg računa, klijent može podnijeti zahtjev za odobravanje pozajmice.

Pozajmica se odobrava na rok do 12 meseci, uz prethodnu provjeru kreditne sposobnosti. Maksimalno mogući iznos odobrenog limita je u visini 5 prosječnih tromjesečnih redovnih priliva po tekućem računu po osnovu zarade/(najmanje dva priliva u poslednja tri meseca), maksimalno 20.000,00 KM za zaposlene u državnim, javnim preduzećima i akcionarskim društvima u većinskom državnom vlasništvu, a za ostale maksimalno mogući iznos dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu je u visini 1,5 prosječnih primanja  po osnovu zarade/penzije za poslednja tri mjeseca. Naknada odobravanja pozajmice  iznosi 1,00 KM mjesečno (plaćanja su oslobođeni  penzioneri  RS).

Na iznos iskorišćene pozajmice Banka obračunava kreditnu kamatu i naknadu, koje su utvrđene Tarifama za usluge koje vrši Komercijalna banka AD Banja Luka za fizička lica.

Odobravanje pozajmice

ODOBRAVANJE POZAJMICE

Uslovi

Ostvaren promet dva primanja putem tekućeg računa u Banci

Potrebna dokumentacija

Zahtev za odobravanje pozajmice/Kopija lične karte/Upitnik za klijenta

Iznos pozajmice

do visine 5 prosječnih tromjesečnih redovnih priliva po tekućem računu po osnovu zarade u državnim, javnim preduzećima i akcionarskim društvima u većinskom državnom vlasništvu odnosno  za ostale do visine 1,5 plate / penzije

Rok važenja

do 12 mjeseci

Kamatna stopa

13,00 % godišnje - fiksna, za primaoce plate /

9,00 % godišnje - fiksna, za penzionere

Otplata pozajmice

Na dan isteka