Odbor za reviziju

1.       Tatjana Jamnik Skubic, predsjednik,

2.       Boryana Ivanova Mustafa, član,

3.       Dragana Romandić, član