Krediti za kupovinu motornih vozila starosti do 5 godina i novih traktora

Vrsta kredita

KREDITI ZA   KUPOVINU MOTORNIH VOZILA   STAROSTI DO 5 GODINA I   NOVIH TRAKTORA

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do visine kreditne   sposobnosti podnosioca zahtjeva   za kredit

Rok   otplate

Od 12 mjeseci do 84 mjeseca

Nominalna kamatna   stopa godišnja

6M EURIBOR + 6,00%

6M EURIBOR + 7,50%

Naknada za   obradu zahtjeva

2,00 % min 50,00 KM

2,50 % min 50,00 KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice, založno pravo na   motorno vozilo/traktor uz kasko  osiguranje

Način otplate   kredita

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja

EKS

7,79%

9,58%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate.