Krediti građanima

Krediti su namjenjeni punoljetnim državljanima Bosne i Hercegovine, odnosno fizičkim licima rezidentima:

 • godine  starosti: korisnik  kredita  ne  može  biti  mlađi od  20 godina  u momentu  apliciranja zahtjeva  za  kredit, niti  stariji  od 70 godina na dan  otplate  poslednjeg mjesečnog  anuiteta, odnosno od 75 godina ako je korisnik kredita penzioner;
 • da žive ili rade na području filijale u kojoj podnose zahtjev;
 • ukupan radni staž minimum 12 mjeseci (prekid radnog staža ne smije da bude duži od 7dana);
 • da su stalno zaposlena minimum  6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca;
 • da su zaposlena na određeno vrijeme pri čemu  periodotplatekreditanemožebitidužiodUgovoraoradunaodređenovrijeme;
 • da su zaposlena kod stranih organizacija pri čemu krajnji rok otplate kredita ne možebiti duži od roka zaposlenja navedenog u ugovoru o zaposlenju koji je zaključen između korisnika kredita i strane organizacije;
 • obavezna sredstva obezbjeđenja su administrativne zabrane i trajni nalog (za klijenteBanke);
 • ukoliko je instrument obezbjeđenja kreditno sposoban žirant, žirant ne može biti zaposlen u istom  privrednom subjektu. Izuzetak od ovog pravila bi predstavljali zaposleni u javnim i državnim  preduzećima, u preduzećima organizovanim kaoakcionarskim društvima i ambasadama, i u preduzećima koji su komitenti Banke isa kojima Banka ima dobru poslovnu saradnju;
 • preduzeće u kojem je stranka koja  aplicira za  kredit  zaposlena  ne  smije  biti (u momentu  apliciranja)  u restruktuiranju, stečaju  ili  likvidaciji;
 • kod svih vrsta kredita žirant može biti bonitetno pravno lice prihvatljivo za Banku,sa aspekta vrste, iznosa i roka kreditnog plasmana fizičkog lica;
 • u slučaju  kada je kolateral gotovinski KM depozit, rok oročenja namjenskog depozita mora biti 30 dana duži od roka dospjeća poslednjeganuiteta  odnosno od roka dospjeća kredita.

Krediti su namijenjeni i nerezidentima koji  imaju prebivalište i zaposleni su u BiH, uz obavezan uslov da je žirant  ili sudužnik  kreditno sposoban rezident.

U slučajevima kada planirana rata kredita prelazi dozvoljeni maksimum, podnosilac zahtjeva može obezbijediti kreditno sposobnog sudužnika, kao drugog korisnika kredita.

Ukoliko  imate  dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati na brojeve telefona:

  + 387-51 244 735
  + 387-51 244 736