Kombank online

Kombank on-line predstavlja  savremene servise koji klijentima Banke omogućava jednostavno korišćenje bankarskih usluga upotrebom nekog od najrasprostranjenijih kanala komunikacije kao što su SMS, Internet.