Federacija BiH

Krediti

IL - Dugorocni krediti sa i bez suduznika

IL - Dugorocni nenamjenski kredit obezbjedjen hipotekom

IL - Kratkorocni i dugorocni kredit za poljoprivrednu proizvodnju

IL - Kratkorocni kredit sa i bez ziranata

IL - Kredit plus

IL - Kredit pokriven depozitom - sa ili bez valutne klauzule

IL - Kredit za kupovinu motornih vozila starosti do 5 god i novih traktora

IL - Kredit za penzionere

IL - Kredit za refinansiranje postojecih zaduzenja

IL - Kredit za zaposlene u budzetskim institucijama

IL - Krediti za kupovinu izgradnju i rekonstrukciju poslovnog prostora

IL - Ostali namjenski krediti

IL - Stambeni kredit uz ucesce 20 depozita

IL - Stambeni kredit

IL - Studentski kredit

IL - Gotovinski kredit sa rokom otplate do 5 godina za FBiH

PIL- Dug_ krediti sa i bez ziranata

PIL- Dug_ nenamjenski - hipoteka

PIL- Dug_kratkor.kredit pokriven depozitom

PIL- Kr. kup rekonstr. i izgradnja pp

PIL- Krat. krediti sa i bez suduznika

PIL- Kratk i dug. za poljoprivrednu proizvodnju

PIL- Kredit plus

PIL- Kredit za kupovinu motonih vozila do 5 g. starosti i novih traktora

PIL- Krediti za penzionere

PIL- Krediti za refin. postojecih zaduzenja

PIL- Krediti za zaposlene u budz. instit.

PIL- Ostali namjenski kr

PIL- Stambeni kredit uz ucesce 20 depozita

PIL- Stambeni kredit

PIL- Studentski kredit

1a. Info list za akcijske uslove odobravanja gotovinskih kredita FL FBiH

1b. PIL- za akcijske uslove odobravanja gotovinskih kredita fizickim licima-klijenti

1a. Info list- Stambeni kredit AKCIJSKI USLOVI FBiH

1b. PIL- Stambeni kredit AKCIJSKI USLOVI