Vrsta kredita

Gotovinski i krediti za refinansiranje sa promjenjivom kamatnom stopom i rokom otplate do 60 mjeseci

Uslovi:

Klijenti Banke

      Ostali građani

 Iznos kredita

U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, maksimalno 50.000 KM; minimalni mjesečni anuitet 50 KM

Rok   otplate

do 5 godina

Nominalna kamatna   stopa

Za komitente, VIP komitente i radnike banke: 4,69% + 6m Euribor

Za ostale građane: 5,69% + 6m Euribor

 

 

Naknada za   obradu zahtjeva

                               promjenjiva

 

   2,00% min 50 KM                          2,50% min 50 KM

Obezbjeđenje kredita

U zavisnosti od vrste kredita i kreditne sposobnosti: sudužnik, žirant, polisa osiguranja, mjenica/e, administrativna zabrana. Banka zadržava pravo da traži dodatno obezbjeđenje.

Način otplate   kredita

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja

 

EKS

     

 5,76%

                        

         7,00%

 *Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa od 50.000 KM i roka otplate od 60 mjeseci.