Elektronsko bankarstvo

BUDITE SAMI SVOJ BANKAR!

 

Web e-banking KBBL servis predstavlja najbrži i najlakši način plaćanja, namjenjen je građanima za obavljanje elektronskog bankarstva, preko Interneta, 24h dnevno, 7 dana u nedelji. Novim rješenjem elektronskog bankarstva za fizička lica klijentima su omogućene brojne nove funkcionalnosti.

 

Tehnički preduslovi

 • PC Računar
 • Konekcija na Internet
 • Web pretraživač (minimum Internet Explorer 8, Mozilla Firefox)
 • Mobilni telefon

Usluge

 • Detaljne informacije o svim računima otvorenim u Banci
 • Pregled stanja i prometa po tekućem i ostalim računima, te računima kartica i svih oročenja
 • Obavljanje svih plaćanja i prenosa unutar Banke, te u drugim bankama u BiH
 • Korištenja mjenjačnice, tj. kupovine i prodaje deviza
 • Korištenja šablona za plaćanje
 • Informativni pregled Kursne liste
 • Korištenje kalkulatora kredita i štednje u informativne svrhe
 • Korisničku podršku putem mail-a, kontakt telefona i preko website-a

Autentifikacija / Verifikacija platnog naloga

 Servisu pristupate kroz web pretraživač (Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, itd.) na računaru koji je povezan sa internetom unosom adrese https://secureweb.24x7.ba/KBBL/  ili putem internet stranice Banke.


Autentifikacija korisnika se zasniva na kombinaciji „korisničko ime + lozinka“, pri čemu lozinku definišete sami prilikom aktivacije svog korisničkog naloga. Naloge između vlastitih računa potpisujete svojom lozinkom, dok potpisivanje eksternih naloga vršite autorizacionim kodom, koji Vam dostavljamo putem SMS poruke (TAN) na registrovani broj mobilnog telefona.

Zahtjev Ugovor za korištenje elektronskih servisa FL

Informacije

Održavanje WEB servisa se naplaćuje prema Tarifama Banke. Za naloge za plaćanje koje je korisnik ispostavio Banci putem elektronskog bankarstva, Banka naplaćuje naknadu koja je niža od redovne naknade koja je utvrđena važećom Odlukom o tarifama banke.


Za pitanja ili pomoć pri korišćenju Web e-banking KBBL, možete se obratiti našem korisničkom servisu pozivanjem broja telefona (+387 51) 258-248 ili slanjem e-maila na adresu support@24x7.ba. Radno vrijeme korisničkog servisa je svakog radnog dana od 8h do 16h.