Akreditivi

Na zahtjev klijenta Komercijalna banka a.d. Banja Luka izdaje sve vrste garancija(plativih i činidbenih) ili okvirni ugovor za izdavanje pojedinačnih garancija.


Namjenjene su svim klijentina banke koji zbog prirode posla često moraju da koriste akreditive i bankarske garancije apreduslov za izdavanje je kreditno sposoban klijent. Grancija/akreditiv se izdaje na period od 12 mjeseci ili duže u zavisnosti od posebnog sporazuma sa klijentom, a iznos zavisi od finansijske namjene, klijentovih finansijskih pokazatelja, ponuđenog obezbjeđenja i drugih parametara po odluci Banke.
   
+387-51 244 746