Vrsta kredita

Akcijska ponuda stambenih kredita

 
 

 

 

Iznos kredita

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit

 

Rok   otplate

 

od 2 do 25 godina za kupovinu stana/ kuće/ izgradnju/refinansiranje

od 2 do 10 godina za rekonstrukciju stana/kuće

Nominalna kamatna   stopa

                         Klijenti Banke   

- ako je ukupan rok otplate            kredita do 120 mjeseci: 3,65% godišnje, za prvih 5 godina fiksno, a nakon toga 6M Euribor + 3,65% godišnje

 

- ako je ukupan rok otplate kredita od 121 do 300 mjeseci: 3,75% godišnje, za prvih 5 godina fiksno, a nakon toga 6M Euribor + 3,75% godišnje

Naknada za   obradu zahtjeva

  • 0.20% min 100 KM
  • bez naknade na iznos kredita koji se odobrava za refinansiranje kredita u drugoj banci

 

Obezbjeđenje kredita

U zavisnosti od vrste kredita i kreditne sposobnosti: hipoteka, sudužnik, žirant, mjenice i administrativne     zabrane

Banka zadržava pravo da traži dodatno obezbjeđenje.

Način otplate   kredita

 

 

Uslov

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja

Uz svaki realizovan kredit uvodi se obaveza zaključivanja:

1) Ugovora o Setu tekućih računa (Klasik, Aktiv ili Premijum set). Ugovor o Setu tekućih računa se zaključuju prije isplate kreditnih sredstava i klijent je u obavezi da tokom cijelog perioda otplate kredita isti koristi ili

2) Ugovora o Visa kreditnoj kartici i preuzimanje kartice od strane klijenta bez članarine za prvu godinu korištenja.

 

EKS*

    

3,91%

                        

   
       

*EKS je efektivna kamatna stopa u iznosu 3,91% (RS/FBIH) izračunata na bazi iznosa 100.000 KM i roka otplate kredita 300 mjeseci, nominalne kamatne stope 3,75% i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita u momentu sačinjavanja letka, uz pretpostavku da kompletan iznos kredita koristi za refinansiranje.