Vrsta kredita

Akcijska ponuda gotovinskih kredita

 
 

 

 

Iznos kredita

  • u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,minimalni mjesečni anuitet 50 KM
  • za penzionere maksimalno do 10.000 KM
  • dugoročni krediti: maximalno do 50.000 KM

Rok   otplate

   do 10 godina (za penzionere do 5 godina)

 

   Klijenti Banke                          Ostali građani                      

Nominalna kamatna   stopa

• do 12 mjeseci: 2,95%;

• od 13 do 60 mjeseci: 3,95%;

• od 61 do 120 mjeseci: 4,95%;

• do 12 mjeseci: 4,45%;

• od 13 do 60 mjeseci: 5,45%;

• od 61 do 120 mjeseci: 6,45%;

 

 

Naknada za   obradu zahtjeva

fiksna do 60 mjeseci, a poslije promjenljiva: za komitente,VIP komitente i Radnike Banke: 6M Euribor + 4,95%, a za ostale građane: 6M Euribor + 6,45%

 

  • kratkoročni krediti: 1,00% min 25 KM, dugoročni kredit: 0,50% min 50 KM
  • bez naknade na iznos kredita koji se odobrava za refinansiranje kredita u drugoj banci

Obezbjeđenje kredita

U zavisnosti od vrste kredita i kreditne sposobnosti: sudužnik, žirant, polisa osiguranja, mjenica/e, administrativna zabrana. Banka zadržava pravo da traži dodatno obezbjeđenje.

Način otplate   kredita

 

 

Uslov

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja

Uz svaki realizovan kredit (osim za penzionere) uvodi se obaveza:

1) zaključivanja Ugovora o Visa kreditnoj kartici i preuzimanje kartice od strane klijenta bez članarine za prvu godinu korištenja ili

2) obaveza aktiviranja usluge mobilnog ili elektronskog bankarstava.

 

EKS*

    

5,11%

                        

       6,68%

   
       

*EKS je efektivna kamatna stopa u iznosu 5,11% (RS/FBIH) izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate, nominalne kamatne stope 4,95%, te svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem kredita u momentu sačinjavanja letka, uz pretpostavku da kompletan iznos kredita koristi za refinansiranje.