Uprava Banke

predsjednik Uprave Banke dr Boško Mekinjić

član Uprave Banke Dragan Vučić

član Uprave Banke Dragana Vujičić Stefanović