Vrsta kredita

STAMBENI KREDITI UZ UČEŠĆE MINIMALNO 20% DEPOZITA

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do visine kreditne   sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit, minimum 15.000,00 KM

Rok   otplate

Od   2 do 25 godina

Nominalna kamatna   stopa

3,39% fiksno prvih pet godina korištenja, nakon toga promjenjiva i iznosi 6 mjesečni EURIBOR +3,39%

3,99% fiksno prvih pet godina korištenja, nakon toga promjenjiva i iznosi 6 mjesečni EURIBOR +3,99%

Naknada za   obradu zahtjeva

0,50% min 100,00 KM

1,00 % min   100,00 KM

Način otplate   kredita

Mjesečno u   KM   protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu   na dan plaćanja.

Sredstva obezbjeđenja

minimalno 20% depozit sa rokom oročenja dužim 30 dana od roka trajanja kredita u KM ili EUR valuti

dvije blanko sopstvene mjenice i mjenična ovlaštenja potpisana od strane korisnika kredita/sudužnika, administrativne zabrane

Sudužnik je potreban ukoliko podnosilac zahtjeva nije kreditno sposoban ili u zavisnosti od procjene Banke. Ako podnosilac zahtjeva ima supružnika, obavezno je mjenično jemstvo/sudužništvo/jemstvo supružnika uz obračun kreditne sposobnosti

hipoteka uz omjer kredita i hipoteke 1:0,80

Banka zadržava pravo da traži dodatno obezbjeđenje.

 

EKS

3,73%

4,34%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa 100.000 KM i maksimalnog roka otplate.