Vrsta kredita

Stambeni krediti fizičkim licima za kupovinu nekretnina u Srbiji

Uslovi:

  • Plata usmjerena na Komercijalnu banku ad Banja Luka.                           
  • Uz svaki realizovan kredit uvodi se obaveza zaključivanja Ugovora o Setu tekućih računa (Klasik, Aktiv ili Premijum set).

Iznos kredita

  • do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit, minimum 15.000 KM

Rok   otplate

   • do 25 godina

Nominalna kamatna   stopa

• do 60 mjeseci: 3,39% fiksno

• od 61 do 300 mjeseci: 3,39% godišnje, za prvih 5 godina fiksno, a nakon toga 6M Euribor + 3,39% godišnje

Naknada za   obradu zahtjeva

  • 0.50%, min 100 KM; bez naknade na iznos kredita koji se odobrava za refinansiranje kredita u drugoj banci

Obezbjeđenje kredita

  • U zavisnosti od kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva: mjenice, administrativna zabrana, žirant, sudužnik, hipoteka (omjer kredita i hipoteke je 1:1), polisa osiguranja nekretnine

 Način otplate   kredita

  • Jednakim mjesečnim anuitetima

EKS

3,61%

* Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate, te svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem kredita u momentu sačinjavanja letka, uz pretpostavku da se kompletan iznos kredita koristi za refinansiranje.