Vrsta kredita

STAMBENI KREDITI-AKCIJSKI USLOVI

USLOVI:

Plata usmjerena na Komercijalnu banku ad Banja Luka.                                     Uz svaki realizovan kredit uvodi obaveza zaključivanja Ugovora o Setu tekućih računa (Klasik, Aktiv ili Premijum set).

IZNOS KREDITA:

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit, minimum 15.000,00 KM

ROK OTPLATE:

od 2 do 25 godina za kupovinu stana / kuće/izgradnju/refinansiranje                                                              od 2 do 10 godina za rekonstrukciju stana/kuće

NOMINALNA KAMATNA STOPA(NKS):

3,49% za prvih 5 godina fiksno, a nakon toga 6M Euribor + 3,49% godišnje

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA:

0.50% min 100 KM, bez naknade na iznos kredita koji se odobrava za refinansiranje kredita u drugoj banci

NAČIN OTPLATE KREDITA:

Mjesečno u KM protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu na dan plaćanja

SREDSTVA OBEZBJEĐENJA:

U zavisnosti od kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva: mjenice,administrativna zabrana,sudužnik,hipoteka,polisa osiguranja nekretnine,žirant

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA(EKS):

3,73%

*Efektivna kamatna stopa izračunata za Klijenta banke na bazi iznosa 100.000 KM i maksimalnog roka otplate.        
U izračun EKS-a su uobzireni troškovi naknade za obradu kredita,monitoringa i instrumenata obezbjeđenja kredita(mjenice,administrativne zabrane i hipoteke)