Rentna štednja

Rentna štednja je poseban štedni proizvod Komercijalne banke, koji vam omogućava da tokom trajanja oročenja ostvarujete kamatu, isplaćenu kao renta, odnosno kao dodatni redovni prihod. Banka Vam nudi mogućnost polaganja sredstava na rentnu štednju u KM i EUR valuti na periode od 3, 6, 9, 12, 24 i 36 mjeseci. Namjenjena je punoljetnim državljanima BiH sa stalnim prebivalištem u BiH, kao i fizičkim licima nerezidentima.

Rentna štednja - pregled kamatnih stopa

Rentna štednja KM

 

Iznos oročenja KM

3 mjeseca

6 mjeseci

9 mjeseci

12 mjeseci

24 mjeseca

36 mjeseci

do 10.000 KM

0.00

0.00

0.00

0,30

2,00

2,30

od 10.001 - 40.000 KM

0.00

0.00

0.00

0,35

2,05

2,35

od 40.001 - 100.000 KM

0.00

0.00

0.00

0,40

2,10

2,45

od 100.001 - 500.000 KM

0.00

0.00

0.00

0,45

2,15

2,50

preko 500.000 KM

0.00

0.00

0.00

0,50

2,15

2,50

 

Rentna štednja EUR

Iznos oročenja

3 mjeseca

6 mjeseci

9 mjeseci

12 mjeseci

24 mjeseca

36 mjeseci

do 10.000 EUR

0.00

0.00

0.00

0,30

2,00

2,30

od 10.001 do 20.000 EUR

0.00

0.00

0.00

0,35

2,05

2,35

od 20.001 do 50.000 EUR

0.00

0.00

0.00

0,40

2,10

2,45

od 50.001 do 100.00 EUR

0.00

0.00

0.00

0,45

2,15

2,50

preko 100.00 EUR

0.00

0.00

0.00

0,50

2,15

2,50