Oročena štednja

Komercijalna banka AD Banja Luka planira širiti ponudu novim vidovima štednje kako bismo zadovoljili najrazličitije potrebe sadašnjih i potencijalnih klijenata banke. Banka Vam nudi mogućnost polaganja sredstava na oročenu štednju u valutama KM, EUR, CHF, USD i ostalim  valutama. Oročena štednja je namjenjena punoljetnim državljanima BiH sa stalnim prebivalištem u BiH, kao i fizičkim licima nerezidentima.

+387-51 244 734
+387-51 244 727
+387-51 244 726

Oročeni depoziti stanovništvo KM i EUR - pregled kamatnih stopa

 

Oročeni depoziti stanovništvo KM i EUR

Period

Kamatna stopa

6 mjeseci

0.10%

9 mjeseci

0.20%

12 mjeseci

0.50%

13 mjeseci

1.25%

18 mjeseci

1.40%

24 mjeseca

1.65%

36 mjeseci

1.80%

48 mjeseci

1.85%

60 i više mjeseci

1.90%

Oročeni depoziti stanovništvo (ostale valute) - pregled kamatnih stopa

 

Oročeni depozit stanovništvo CHF, USD i ostale valute

Period

Kamatna stopa

3 mjeseca

0.00%

6 mjeseci

0.00%

9 mjeseci

0.00%

12 mjeseci

0.00%

24 mjeseca

0.00%

Posebna ponuda: Oročeni depoziti stanovništvo KM i EUR - pregled kamatnih stopa

Svim novim štedišama Komercijalna banka od 01.09.2019. godine omogućava 20% više kamatne stope bez obzira na iznos i valutu (KM ili EUR) štednog uloga.
Period Kamatna stopa
6 mjeseci 0.12%
9 mjeseci 0.24%
12 mjeseci 0.60%
13 mjeseci 1.50%
18 mjeseci 1.68%
24 mjeseca 1.98%
36 mjeseci 2.16%
48 mjeseci 2.22%
60 i više mjeseci 2.28%