Odobravanje pozajmice

Pravo na pozajmicu imaju punoljetni državljani Bosna i Hercegovine sa sa stalnim prebivalištem u BiH ,  vlasnici tekućih računa koji ostvaruju redovan mjesečni priliv po osnovu zarade ili penzije.
Poslije uplate dvije zarade ili penzije putem tekućeg računa, klijent može podnijei zahtjev za odobravanje pozajmice. Pozajmica se odobrava na rok do 12 meseci, a u visini 1,5 prosječnih primanja  po osnovu zarade/penzije za poslednja tri mjeseca, uz prethodnu provjeru kreditne sposobnosti. Za odobravanje pozajmice plaća se jednokratna naknada 5,00 KM.Na iznos iskorišćene pozajmice Banka obračunava kreditnu kamatu i naknadu , koje su utvrđena Tarifama za usluge koje vrši Komercijalna banka AD Banja Luka za fizička lica.

Odobravanje pozajmice

ODOBRAVANJE POZAJMICE

Uslovi

Ostvaren promet dva primanja putem tekućeg računa u Banci

Potrebna dokumentacija

Zahtev za odobravanje pozajmice/Kopija lične karte/Upitnik za klijenta

Iznos pozajmice

do visine 1,5 plate / penzije

Rok važenja

do 12 mjeseci

Kamatna stopa

13,00 % godišnje - fiksna, za primaoce plate /

9,00 % godišnje - fiksna, za penzionere

Otplata pozajmice

Na dan isteka