Odbor za reviziju

1.      Dragana Romandić, predsjednik,

2.      Igor Krsmanović, član,

3.      prof. dr Dragana Bašić, nezavisni član