Odbor za reviziju

1.      Dragana Romandić, predsjednik,

2.      Igor Krsmanović, član,

3.      Radomir Milošević, član