Nadzorni odbor

1. dr Vladimir Medan, predsjednik

2. Miroslav Perić, član

3. Una Sikimić, član

4. Dejan Mikerević, nezavisni član, (biografija)

5. Veselin Kotur, nezavisni član (biografija)