Nadzorni odbor

1. dr Vladimir Medan, predsjednik (biografija)

2. Miroslav Perić, član (biografija)

3. Una Sikimić, član (biografija)

4. Dejan Mikerević, nezavisni član (biografija)

5. Veselin Kotur, nezavisni član (biografija)