Menadžment Banke

Sekretar Banke

Đorđe Đukelić              
djordje.djukelic@kombank-bl.com
+387-51/244-763           

 


Glavni interni revizor

Adriana Brkić            
adriana.bozic@kombank-bl.com
+387-51/244-778

 

 

Direktori sektora

 

Vesna Stokanić, direktor,
Sektor finansija, računovodstva i izvještavanja
vesna.stokanic@kombank-bl.com
+387-51/498-615

 

Jelena Šević, direktor,              
Sektor administracije plasmana i depozita                    
jelena.sevic@kombank-bl.com
+387-51/244-755

 

Gordana Ivanić, direktor,            
Sektor platnog prometa u zemlji i inostranstvu
gordana.ivanic@kombank-bl.com
+387-51/244-705

 

Dragoljub Ković, direktor,           
Sektor informacionih tehnologija                 
dragoljub.kovic@kombank-bl.com
+387-51/244-704

 

Miroslav Ćulum, direktor,           
Sektora prodaje
miroslav.culum@kombank-bl.com
+387 -51/244-757

 

Siniša Smiljanić, direktor,
Sektor podrške
sinisa.smiljanic@kombank-bl.com
+387-51/244-791

 

Dragica Jović, direktor,              
Sektor upravljanja sredstvima i likvidnoscu                  
dragica.jovic@kombank-bl.com
+387-51/244-759

 

Slađana Kudra, direktor,
Sektor upravljanja rizicima
sladjana.kudra@kombank-bl.com
+387-51/244-769