mBank KBBL

mBank KBBL je nova usluga koja Vam omogućava da putem svog mobilnog uređaja, sigurno, brzo i jednostavno pristupite informacijama o svojim računima otvorenim u Banci, uz mogućnost obavljanja finansijskih transakcija, kao i mnogih drugih funkcionalnosti vezanih za poslovanje i ponudu Banke.

 

Tehnički preduslovi

  • Mobilni telefon koji ispunjava potrebne tehničke preduslove, tj. operativni sistem Android OS ili Apple iOS
  • Omogućen pristup internetu sa mobilnog telefona

Usluge

  • Detaljne informacije o svim računima otvorenim u Banci
  • Pregled stanja i prometa po  tekućem i ostalim računima te računima kartica i svih oročenja
  • Obavljanje svih plaćanja i prenosa unutar Banke, te u drugim bankama u BiH
  • Korištenja mjenjačnice, tj. kupovine i prodaje deviza
  • Korištenja šablona za plaćanje
  • Informativni pregled Kursne liste
  • Korištenje kalkulatora kredita i štednje u informativne svrhe
  • Korisničku podršku putem mail-a,kontakt telefona i preko website-a

mBank KBBL -Aktivacija

 Aplikacija mBank KBBL  je objavljena na Market Store lokacijama, Google Play za Android OS i Apple Store za Apple iOS, sa mogućnošću besplatnog preuzimanja.


Za aktivaciju mBank KBBL  aplikacije, potrebno je da u odgovarajuća polja na početnom ekranu, unesete inicijalni aktivacioni kod, koje Vam je Banka dostavila. Jednu komponentu ste dobili putem SMS poruke, a drugu na Vašu e-mail adresu.

Zahtjev Ugovor za korištenje elektronskih servisa FL

Informacije

Održavanje servisa se naplaćuje prema Tarifama Banke. Za naloge za plaćanje koje je korisnik ispostavio Banci putem mobilnog bankarstva, Banka naplaćuje naknadu koja je niža od redovne naknade koja je utvrđena važećom Odlukom o tarifama banke.


Za pitanja ili pomoć pri korišćenju mBank KBBL, možete se obratiti našem korisničkom servisu pozivanjem broja telefona (+387 51) 258-248 ili slanjem e-maila na adresu support@24x7.ba. Radno vrijeme korisničkog servisa je svakog radnog dana od 8h do 16h.