Krediti za zaposlene u budžetskim institucijama

 

Vrsta kredita

KREDITI ZA ZAPOSLENE U BUDŽETSKIM INSTITUCIJAMA

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do     40.000,00 KM

Rok   otplate

Do   84 mjeseci

Nominalna kamatna   stopa

4,99% fiksna prve dvije godine korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 4,79%

5,49% fiksna prve dvije godine korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 5,29%

Naknada za   obradu zahtjeva

1,50 % min 50,00   KM

2,00 % min 50,00   KM

Obezbjeđenje kredita

U zavisnosti od vrste kredita i kreditne sposobnosti: sudužnik, žirant, polisa osiguranja, mjenica/e, administrativna zabrana. Banka zadržava pravo da traži dodatno obezbjeđenje.

Način otplate   kredita

mjesečno u     KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja.

EKS

5,66%

6,31%

 

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate.