Krediti za penzionere

 

Vrsta kredita

KREDITI   ZA   PENZIONERE

Uslovi:

Komitenti

Ostali građani

Iznos kredita

Do   8.000,00 KM

Rok   otplate

Do   60 mjeseci

Nominalna kamatna   stopa

7,50%

8,50%

Naknada za   obradu zahtjeva

1,50 % min 25,00   KM

1,50 % min     25,00 KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice,   kreditno sposoban žirant   ili polisa životnog osiguranja

Način otplate   kredita

mjesečno u KM   (kod kratkoročnih kredita) ili u   KM   protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu   na dan plaćanja (kod   dugoročnih kredita)

EKS

10,45%

11,58%

 

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate.