Krediti građanima

Krediti su namjenjeni punoljetnim državljanima Bosne i Hercegovine, odnosno fizičkim licima rezidentima:

  • godine starosti: korisnik  kredita  ne  može  biti  mlađi od  21 godine u momentu  apliciranja  zahtjeva  za  kredit, niti  stariji  od 70 godina  na dan  otplate   poslednjeg  mjesečnog  anuiteta;
  • žive ili rade na području filijale u kojoj podnose zahtjev
  • koji su:  stalno zaposlena min 6 meseca kod sadašnjeg poslodavca/studenti/penzioneri/poljoprivrednici
  • žiranti  mogu biti  kreditno sposobna  fizička  lica/bonitetno pravno lice prihvatljivo za Banku, sa aspekta vrste, iznosa i roka kreditnog plasmana fizičkog lica.

U slučajevima kada planirana rata kredita prelazi dozvoljeni maksimum, podnosilac zahtjeva može obezbijediti kreditno sposobnog sudužnika, kao drugog korisnika kredita.

Krediti su namijenjeni i nerezidentima koji  imaju prebivalište i zaposleni su u BIH, uz obavezan uslov da je jemac ili sudužnik  kreditno sposoban rezident.

Ukoliko  imate  dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati na brojeve telefona:

  + 387-51 232 511
  + 387-51 244 735
  + 387-51 244 736