Kredit za refinansiranje postojećih zaduženja

 

Vrsta kredita

KREDIT ZA REFINANSIRANJE POSTOJEĆIH ZADUŽENJA

Namjenjen postojećim i novim klijentima u svrhu smanjenja mjesečnih obaveza, te mogućnost dobijanja dijela sredstava gotovinski

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do   40.000,00 KM

Rok   otplate

do 8 godina

Nominalna kamatna   stopa

5,20% fiksna prve dvije godine korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 5,00% 6,20% fiksna prve dvije godine korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 6,00%

Naknada za   obradu zahtjeva

Bez naknade za obradu zahtjeva za dio koji se koristi za refinansiranje, 1,20% za dio koji se troši nenamjenski

Obezbjeđenje kredita

Mjenice i polisa osiguranja.

 

Mogućnost odobravanja kredita do 20.000,00 KM bez žiranata za klijente Banke

Način otplate   kredita

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja

EKS

5,36%

6,40%

 

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate.