Kratkoročni krediti bez žiranata

 

Vrsta kredita

KRATKOROČNI  KREDIT BEZ  ŽIRANATA

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

  Do 10.000,00 KM

Rok   otplate

Do 12 mjeseci

Nominalna kamatna   stopa godišnja

5,79%

6,79%

Naknada za   obradu zahtjeva

1,50 % min 25,00 KM

2,00 % min 25,00 KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice i polisa osiguranja u slučaju smrti korisnika kredita

Način otplate   kredita

mjesečno u KM

EKS

11,38%

13,08%

 

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate.