Kontakt

Kontaktirajte nas.


Pošaljite nam Vaše komentare, prijedloge, sugestije

klikom na ovaj link.

 

+387 51 244 700
office@kombank-bl.com

Računi građana/Transfer novca/Western union/Izdavanje sefova/Trajni nalog/Mjenjačno devizni poslovi/Štednja  
telefon: +387 51 244 734, 244 728, 244 726

Platne kartice  
telefon: +387 51 244 700

Krediti za građane  
telefon: +387 51 244 735, 244 736

Platni promet u zemlji 
telefon: +387 51 244 737, 244 733

Platni promet u inostranstvu 
telefon: +387 51 244 244 728, 244 734

Kratkoročni i dugoročni krediti 
telefon: +387 51 244 746, 244 754

Devizni garancijski poslovi 
telefon: +387 51 244 746, 244 754

Garancije – Akreditivi 
telefon: +387 51 244 746, 244 754

Depozitni međubankarski poslovi 
telefon: +387 51 244 734, 244 713