Komercijalna banka a.d. Banja Luka namjerava ugasiti račune fizičkih lica na kojima nije bilo aktivnosti od strane vlasnika računa, uključujući deponovanje ili povlačenje sredstava sa računa od strane vlasnika u periodu od jedne godine od zadnje aktivnosti vlasnika računa.

U nastavku dostavljamo listu neaktivnih  računa i pozivamo vlasnike da iste aktiviraju u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove obavjesti, u suprotnom će Banka račune ugasiti.

 

           Partija

06-162-0000009.0

03-388-0000067.0

08-003-0000007.6

00-003-0000009.6

00-388-0000151.7

00-003-0000578.0

00-388-0000207.6

00-003-0000796.1

00-388-0000192.4

00-003-0000653.1

00-003-0000716.3

00-003-0001040.7