Poštovani klijenti,

U cilju prilagođavanja Vašim potrebama, organizacione jedinice Komercijalne banke od 05.06.2019. godine posluju po novom radnom vremenu. Za više informacija možete pogledati na http://www.kombank-bl.com/filijale-agencije-i-bankomati i u Vama najbližoj poslovnici Komercijalne banke a.d. Banja Luka.