Komercijalna Banka a.d. Banja Luka u ponudi nudi stambene  kredita uz nove, još povoljne uslove sa  nominalnom kamatnom  stopom od 3,49% i efektivnom od 3,73 %.


Namjena kredita je  kupovina, izgradnja, rekonstrukcija (adaptacija) stambenog objekta (stan/kuća), a posebnu pogodnost predstavlja refinansiranje(otkup) stambenih kredita kod drugih banaka bez naknade. Maksimalan iznos kredita je do visine kreditne sposobnosti klijenta uz rok otplate do 25 godina.


Detalje ove ponude mozete saznati u poslovnicama banke  i na adresi http://www.kombank-bl.com/stambeni-krediti-akcijski-uslovi