Obavještavamo Vas da će  Filijala  Banja   Luka,  zbog preseljenja na novu lokaciju Jevrejska  broj 69,  u subotu  13.10.2018. godine   raditi  po skraćenom radnom vremenu  odnosno  od 8:00  do 12:00 časova.