Mreža bankomata Komercijalne banke je proširena za tri lokacije. Dva bankomata su postavljena u Banja Luci, jedan se nalazi u Jevrejskoj 69  u novom prostoru Filijale Banja Luka, a drugi je instaliran u okviru Univerzitetskog  kliničkog centra  Republike  Srpske, na adresi Dvanaest  beba  bb (Paprikovac). Lokacija trećeg bankomata je na Jahorini, u Hotelu Bistrica, Ulica Olimpijska bb.

 

Sva tri bankomata su dostupna 24 časa za podizanje gotovine.

 

Listu svih bankomata možete pogledati ovdje