Isplata martovskih penzija, za osiguranike koji su penziju ostvarili u Hrvatskoj, počela je 17. aprila. Primaoci ove penzije, koji imaju devizni račun u Komercijalnoj banci, novac mogu da podignu u svim organizacionim jedinicama.

 

Prijavite se za SMS servis kako biste u najkraćem roku dobili informaciju o prilivu penzije na račun.