Obavještavamo cijenjene klijente da će Banka od 09.02.2018. godine primjenjivati nove, povoljnije  tarife(naknade i provizije) za platni promet u zemlji i sa inostranstvom.

 

Detalje možete saznati u poslovnicama Komercijalne Banke ad Banja Luka .