Poštovani klijenti,

U cilju prilagođavanja Vašim potrebama, organizacione jedinice Komercijalne banke od 01.01.2018. godine posluju po novom radnom vremenu.

 

Za više informacija možete pogledati na http://www.kombank-bl.com/filijale-agencije-i-bankomati i u Vama najbližoj poslovnici Komercijalne banke a.d. Banja Luka.