Izvještaj nezavisnog revizora o skraćenim finansijskim izvještajima