Bankarski sektor RS-a i BiH karakteriše velika likvidnost ali i nedovoljan broj kvalitetnih projekata koji bi bili finansirani.

 

Direktor Komercijalne banke a.d. Banja Luka Boško Mekinjić  dao je intervju UBBIH

 

Intervju Boško Mekinjić

http://www.ubbih.ba/bs/arhiva-bh-bankar/item/488-bosko-mekinjic-direktor-komercijalne-banke-a-d-banja-luka-bankarski-sektor-rs-a-i-bih-karakterise-velika-likvidnost-ali-i-nedovoljan-broj-kvalitetnih-projekta-koji-bi-bili-finansirani