Republika Srpska

Krediti

INFORMACIONI LIST - Dugorocni krediti sa i bez ziranata

INFORMACIONI LIST - Dugorocni nenamjenski kredit obezbjedjen hipotekom

INFORMACIONI LIST - Kratkorocni i dugorocni kredit za poljoprivrednu proizvodnju

INFORMACIONI LIST - Kratkorocni kredit sa i bez ziranata

INFORMACIONI LIST - Kredit plus

INFORMACIONI LIST - Kredit za kupovinu motornih vozila starosti do 5 god i novih traktora

INFORMACIONI LIST - Kredit za penzionere

INFORMACIONI LIST - Kredit za refinansiranje postojecih zaduzenja

INFORMACIONI LIST - Kredit za zaposlene u budzetskim institucijama

INFORMACIONI LIST - Krediti za kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju poslovnog prostora

INFORMACIONI LIST - Namjenski kredit za kupovinu motornih vozila MARKET AUTO DOO LAKTASI

INFORMACIONI LIST - Ostali namjenski krediti

INFORMACIONI LIST - Stambeni kredit po osnovu saradnje sa IRBRS

INFORMACIONI LIST - Stambeni kredit

INFORMACIONI LIST - Krediti za adaptaciju poslovnih objekata - INTERDOM DOO BANJA LUKA

INFORMACIONI LIST - Stambeni kredit-Ugovor o poslovnoj saracnji ZIDART MRKONJIC GRAD

INFORMACIONI LIST - Stambeni kredit-Ugovor o poslovnoj saracnji GRAD PROJEKT STUDIO DOO BNJA LUKA

INFORMACIONI LIST - Stambeni kredit-Ugovor o poslovnoj saracnji HERC INVEST DOO TREBINJE

INFORMACIONI LIST - Stambeni kredit-Ugovor o poslovnoj saracnji INTERDOM DOO BNJA LUKA

INFORMACIONI LIST - Stambeni kredit-Ugovor o poslovnoj saracnji LEOPLASTIK DOO TREBINJE

INFORMACIONI LIST - Stambeni kredit-Ugovor o poslovnoj saracnji TEHNOPROM DOO BNJA LUKA

INFORMACIONI LIST - Stambeni kredit-Ugovor o poslovnoj saracnji TEHNOSINT DOO LAKTASI

INFORMACIONI LIST -Kredit pokriven depozitom - sa ili bez valutne klauzule