Federacija BiH

Krediti

IL - Dugorocni nenamjenski kredit obezbjedjen hipotekom

IL - Kratkorocni i dugorocni kredit za poljoprivrednu proizvodnju

IL - Krediti za kupovinu izgradnju i rekonstrukciju poslovnog prostora

IL - Kupovinu motornih vozila - poslovna saradnja MARKETAUTO DOO LAKTASI

IL- Kredit pokriven depozitom - sa ili bez valutne klauzule

IL -Kredit za kupovinu motornih vozila starosti do 5 god i novih traktora

INFO. LIST - Krediti za adap.renov. te postavljanja fasade na st. posl. objekte - INTERDOM DOO BL

INFORMACIONI LIST - Dugorocni krediti sa i bez suduznika

INFORMACIONI LIST - Kratkorocni kredit sa i bez ziranata

INFORMACIONI LIST - Kredit plus

INFORMACIONI LIST - Kredit za penzionere

INFORMACIONI LIST - Kredit za refinansiranje postojecih zaduzenja

INFORMACIONI LIST - Kredit za zaposlene u budzetskim institucija

INFORMACIONI LIST - Stambeni kredit

INFORMACIONI LIST - Stambeni kredit-Ugovor o poslovnoj saracnji HERC INVEST DOO TREBINJE

INFORMACIONI LIST - Stambeni kredit-Ugovor o poslovnoj saracnji INTERDOM DOO BNJA LUKA

INFORMACIONI LIST - Stambeni kredit-Ugovor o poslovnoj saracnji LEOPLASTIK DOO TREBINJE

INFORMACIONI LIST - Stambeni kredit-Ugovor o poslovnoj saracnji TEHNOPROM DOO BNJA LUKA

INFORMACIONI LIST - Studentski kredit

INFORMACIONI LIST- Stambeni kredit uz ucesce 20 posto depozita

INFORMACIONI LIST - za akcijske uslove odobravanja gotovinskih kredita fizickim licima FBiH

Info list - Gotovinski kredit sa rokom otplate do 5 godina FBiH

Info list - Brzi kes kredit sa rokom otplate do 5 godina FBiH

Info list- Stambeni kredit_akcijski uslovi

PIL- Brzi kes kredit sa rokom otplate do 5 godina

PIL- Dug_ krediti sa i bez ziranata

PIL- Dug_ nenamjenski - hipoteka

PIL- Dug_kratkor.kredit pokriven depozitom

PIL- Kr. kup rekonstr. i izgradnja pp

PIL- Krat. krediti sa i bez suduznika

PIL- Kratk i dug. za poljoprivrednu proizvodnju

PIL- Kredit plus

PIL- Kredit za kupovinu motonih vozila do 5 g. starosti i novih traktora

PIL- Krediti za penzionere

PIL- Krediti za refin. postojecih zaduzenja

PIL- Krediti za zaposlene u budz. instit.

PIL- Ostali namjenski kr

PIL- Stambeni kredit uz ucesce 20 posto depozita

PIL- Stambeni kredit

PIL- Studentski kredit

PIL- Gotovinski kredit sa rokom otplate do 5 godina

PIL- Stambeni kredit_akcijski uslovi