Vrsta kredita

Gotovinski i krediti za refinansiranje sa promjenjivom kamatnom stopom i rokom otplate do 60 mjeseci

Uslovi:

Klijenti Banke

      Ostali građani

 

Iznos kredita

                   

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,minimalni mjesečni anuitet 50 KM

Rok   otplate

                    

                            do 5 godina

Nominalna kamatna   stopa

 za komitente,VIP komitente i Radnike Banke: 4,25% + 6m EURIBOR          

za ostale građane: 5,25% + 6m EURIBOR

 

 

Naknada za   obradu zahtjeva

                               promjenjiva

 

   2,00% min 50 KM                          2,50% min 50 KM

Obezbjeđenje kredita

U zavisnosti od vrste kredita i kreditne sposobnosti: sudužnik, žirant, polisa osiguranja, mjenica/e, administrativna zabrana. Banka zadržava pravo da traži dodatno obezbjeđenje.

Način otplate   kredita

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja

Dual proizvod

uz svaki realizovan kredit klijent stiče pravo na Visa Classic kreditnu karticu bez članarine za prvu godinu korištenja

 

EKS

     

 5,72%

                        

         7,21%